Our Team

Executive Committee
1. Chairman: Murari Mohan Adhikari
2. Vice-Chairman: Thakur Prasad Sapkota
3. General Secretary: Maya Belbase
4. Treasurer: Shanti Bhandari Karki
5. Secretary: Bishnu Hari Phuyal
6. Joint-Secretary: Prem Bahadur Shrestha
7. Member: Rekha Acharya Gyawali
8. Member: Ajad Karki
9. Member: Binita Adhikari


Advisor Committee
1. Senior Advocate Mr. Borna Bahadur Karki


Foreign Advisors
1. Krystina Janus
2. Ann Kling